facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wizyta profesora Philipa Zimbardo

Od 18 do 19 maja 2015 r. trwać będzie wizyta profesora Philipa Zimbardo w Katowicach. Wybitny amerykański psycholog, emerytowany profesor Uniwersytetu Stanforda spotka się z pracownikami, studentami i absolwentami Uniwersytetu Śląskiego po raz szósty. W poniedziałek 18 maja o godz. 10.00 w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej odbędzie się spotkanie na temat projektu „Heroic Imagination Project” (HIP, „Projekt Bohaterskiej Wyobraźni”), którym kieruje dr Agnieszka Wilczyńska z Zakładu Psychologii Klinicznej i Sądowej UŚ. W programie wydarzenia przewidziano prezentację dotychczasowych działań HIP, przykładu wdrażania projektu przez nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół „Filomata” w Gliwicach oraz krótki wykład profesora Philipa Zimbardo pt. „From social outsiders to heroic teens and citizens”. Następnie o godz. 17.00 w kinoteatrze „Rialto” w Katowicach prof. Zimbardo weźmie udział w wydarzeniu „Energia–Fantazja–Siła – o ludziach zmieniających świat” organizowanym w ramach cyklu konferencji TEDx. Profesor PhilipZimbardo analizować będzie sytuację, psychikę i zachowanie współczesnych mężczyzn. Profesorowi towarzyszyć będą: Barbara Halska, Laura Andrukiewicz, Waldemar Jan oraz dr Agnieszka Wilczyńska, która przedstawi badania dot. poczucia przynależności i wykluczenia młodego człowieka we współczesnym świecie.

We wtorek 19 maja o godz. 11.00, w ramach świętowania pierwszej rocznicy działalności Centrum Zimbardo w Nikiszowcu, odbędzie się spotkanie prof. Zimbardo z przedstawicielami Stowarzyszenia Fabryka Inicjatyw Lokalnych, które formalnie odpowiada za Centrum Zimbardo i prowadzi jego bieżącą działalność oraz z przedstawicielami Uniwersytetu Śląskiego, który aktywnie włącza się w działania Centrum, a także z innymi organizacjami i instytucjami wspierającymi. Następnie o godz. 12.00 w Centrum Zimbardo odbędzie się wykład profesora pt. „Od outsidera do bohatera”. Wykład będzie poświęcony jednej z najważniejszych potrzeb młodych ludzi – przynależności. Profesor Zimbardo pokaże, jak w tym kontekście jego koncepcja bohaterstwa dnia codziennego pomaga uniknąć poczucia alienacji.

Na wszystkie wydarzenia obowiązywały otwarte dla wszystkich zapisy.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.