facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wizyta minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej w Katowicach

29 czerwca 2015 r. o godz. 17.30 w Auli Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach odbędzie się spotkanie z minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. dr hab. Leną Kolarską-Bobińską. Dyskusja z udziałem rektorów uczelni i przedstawicieli środowiska akademickiego będzie okazją do wymiany poglądów na temat przyszłości polskiej nauki i szkolnictwa wyższego, w tym między innymi programu umiędzynaradawiania i finansowania infrastruktury.

W spotkaniu uczestniczyć będzie m.in. JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Spotkanie poprzedzi konferencja prasowa z udziałem minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. dr hab. Leny Kolarskiej-Bobińskiej.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.