facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wizyta delegacji z Uniwersytetu w Żylinie na Wydziale Nauk o Ziemi

15 stycznia 2016 roku na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego będzie gościć delegacja z Uniwersytetu w Żylinie (Słowacja). Wizyta ma na celu przygotowanie ram współpracy naukowej, ze szczególnym uwzględnieniem programu Erasmus+. Jednym z istotnych elementów planowanej współpracy są nowoczesne rozwiązania w zakresie monitoringu środowiska na potrzeby zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa publicznego.

W spotkaniu udział wezmą: doc. dr inż. Jozef Ristvej – prorektor ds. współpracy z zagranicą i marketingu, prof. dr hab. inż. Karol Matiaško – prorektor ds. informatycznych Uniwersytetu w Żylinie oraz prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk – prorektor UŚ ds. nauki i współpracy z gospodarką, a także władze Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Uniwersytetu w Żylinie oraz Wydziału Nauk o Ziemi UŚ.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.