facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wizyta delegacji z Pekińskiego Uniwersytetu Języków Obcych

28 czerwca 2015 roku na Uniwersytecie Śląskim gościć będzie delegacja z Pekińskiego Uniwersytetu Języków Obcych w składzie: JM Rektor PUJO prof. Peng Long, prof. Zhao Gang – dziekan Wydziału Języków Europejskich, kierownik Katedry Języka Polskiego (uhonorowany Złotą Odznaką „Zasłużony dla Uniwersytetu Śląskiego”), prof. Li Yonghui –  dziekan Wydziału Stosunków Międzynarodowych, Ke Jing – dyrektor Biura ds. Współpracy z Zagranicą, Ma Lin – zastępca dyrektora Biura ds. Współpracy z Zagranicą.

Zagranicznych gości powitają: JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. Mirosław Nakonieczny, pełnomocnik rektora ds. studentów zagranicznych w Uniwersytecie Śląskim prof. dr hab. Jolanta Tambor, dziekan Wydziału Nauk Społecznych prof. zw. dr hab. Wiesław Kaczanowicz, dziekan Wydziału Filologicznego prof. dr hab. Rafał Molencki, dr hab. prof. UŚ Ewa Rott-Pietrzyk z Wydziału Prawa i Administracji oraz mgr Jarosław Gąsior z Biura Programu Erasmus UŚ.

Uniwersytet Śląski i Szkoła Języka i Kultury Polskiej od wielu lat współpracuje z Pekińskim Uniwersytetem Języków Obcych, dlatego podczas wizyty poruszone zostaną kwestie dotyczące rozszerzenia relacji i obszarów działań między uczelniami – m.in. o projekty związane z programem Erasmus+. By zainicjować nowe planowane przedsięwzięcia, rektorzy obydwu uczelni podpiszą memorandum w sprawie zintensyfikowania współpracy w dziedzinie języka polskiego. W Chinach zainteresowanie językiem polskim oraz odbyciem części studiów na polskich uczelniach sukcesywnie wzrasta, o czym świadczy m.in. otwarcie w Shenyang w prowincji Liaoning Centrum Studiów Polskich – jednostki, którą kieruje mgr Adam Antoniewicz, lektor na Northeastern University od wielu lat związany ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej UŚ.

Istotnym punktem programu mającym na celu zapoznanie członków delegacji z topografią Śląska będzie także zwiedzanie Giszowca i Nikiszowca, górniczych dzielnic Katowic z ich charakterystyczną zabudową. 


O wydarzeniu napisali również:

„gazeta.pl” w artykule pt. „Uniwersytet Śląski chce uczyć polskiego w Chinach. Na uczelni w Shenyang” (27.06.2015).

„infokatowice.pl” w artykule pt. „Chińska delegacja na Uniwersytecie Śląskim” (27.06.2015).

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.