facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wizyta delegacji Uniwersytetu Śląskiego na Northeastern University w Shenyang

Od 10 do 14 czerwca 2015 roku delegacja Uniwersytetu Śląskiego gościć będzie na Northeastern University w Shenyang w Chinach, z którym od dwóch lat UŚ prowadzi dzięki zawartej umowie bilateralnej wspólne działania naukowo-dydaktyczne. Uniwersytet Śląski reprezentować będą: dr hab. Mirosław Nakonieczny – prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji, dr hab. prof. UŚ Jolanta Tambor – pełnomocnik rektora UŚ ds. studentów zagranicznych, prof. dr hab. Rafał Molencki – dziekan Wydziału Filologicznego, dr hab. prof. UŚ Danuta Stróż – dziekan Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach, dr hab. prof. UŚ Piotr Porwik – prodziekan ds. naukowych i studenckich Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach, prof. dr hab. Grażyna Chełkowska – zastępca dyrektora Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych, dr hab. prof. UŚ Ewa Rott-Pietrzyk z Wydziału Prawa i Administracji oraz prof. dr hab. Jacek Szade z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii. Delegacji towarzyszyć będzie mgr Karolina Pawlik, doktorantka Wydziału Filologicznego, obecnie stypendystka prestiżowego stypendium w Szanghaju, która pełnić będzie rolę tłumaczki.

Delegacja będzie podejmowana przez prof. Zhao Ji, JM Rektora NEU. 11 czerwca odbędzie się oficjalne spotkanie z rektorem i przedstawicielami władz uniwersytetu Northeastern, w czasie którego omówione zostaną szczegóły dalszej współpracy naukowo-dydaktycznej pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a Uniwersytetem w Shenyang. Członkom delegacji zaprezentowany zostanie nowy kampus z nowoczesnym centrum informatycznym NEUnet, a także siedziba firmy NEUsoft, którą założyli pracownicy Uniwersytetu Północnowschodniego.

Ponadto 11 czerwca przedstawiciele poszczególnych wydziałów i jednostek Uniwersytetu Śląskiego będą goszczeni przez bliźniacze wydziały NEU: College of Foreign Studies, School of Materials and Metallurgy, College of Information Science and Engineering, Software College, Faculty of Humanities and Law, School of Business Administration, College of Sciences, Sino-Dutch Biomedical i Information Engineering School.

Istotnym punktem wizyty będzie uroczystość otwarcia Centrum Studiów Polskich (Polish Studies Center). Wydarzenie to będzie niezwykle ważne dla rozwoju lektoratu języka polskiego założonego na Northeastern University m.in. dzięki staraniom Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ. W Shenyang od dwóch lat wykładowcą języka polskiego jako obcego jest mgr Adam Antoniewicz, wieloletni współpracownik SJiKP. Co semestr na UŚ studiuje kilkoro chińskich studentów, a na partnerski chiński uniwersytet wyjeżdżają studenci anglistyki ze specjalnością tłumaczeniową z językiem chińskim.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.