facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wizyta delegacji polskich rektorów na Ukrainie

Na zaproszenie Związku Rektorów Uczelni Ukrainy (Union of Rectors of Higher Educational Institutions of Ukraine, URHEIU) od 5 do 8 czerwca 2015 r. delegacja rektorów polskich uczeni przebywać będzie z wizytą na Ukrainie. Wyjazd będzie okazją do omówienia dotychczasowej współpracy polskich i ukraińskich uczelni oraz perspektyw jej dalszego rozwoju. Delegacji przewodniczyć będzie JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

W programie pobytu przewidziano wizytę na Kijowskim Uniwersytecie Narodowym im. Tarasa Szewczenki oraz Dniepropietrowskim Uniwersytecie Narodowym im. Olesia Gonczara i spotkanie z władzami uczelni. W Kijowie polscy rektorzy wezmą udział w seminarium ukraińsko-polskim, podczas którego zaprezentowane zostaną między innymi wyniki Projektu Polsko-Ukraińskiego. Ocenie perspektyw rozwoju współpracy uczelni polskich i ukraińskich poświęcone zostanie natomiast wspólne seminarium odbywające się na uniwersytecie w Dniepropietrowsku. Delegaci odwiedzą również Centrum Edukacji Młodzieży „Aerospace”.

W skład polskiej delegacji wchodzą między innymi: prof. dr hab. inż. Jerzy Woźnicki – prezes Fundacji Rektorów Polskich, prof. dr hab. Zofia Wysokińska – prorektor Uniwersytetu Łódzkiego, prof. dr hab. Beata Godlewska-Żyłkiewicz – prorektor Uniwersytetu w Białymstoku, prof. dr hab. Urszula Bobryk – prorektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, prof. dr hab. Krzysztof Malik – prorektor Politechniki Opolskiej, prof. dr hab. inż. Bogdan Antoszewski – prorektor Politechniki Świętokrzyskiej oraz prof. dr hab. Bogdan Klepacki – prorektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Porozumienie dotyczące współpracy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich ze Związkiem Rektorów Uczelni Ukrainy (Union of Rectors of Higher Educational Institutions of Ukraine – URHEIU) podpisane zostało 19 maja 2014 r. w Warszawie. Głównym celem porozumienia było m.in. doprowadzenie do zwiększenia mobilności akademickiej, wymiany studenckiej i naukowej, realizowanie wspólnych projektów badawczych oraz lepsze wykorzystanie osiągnięć uczonych obu krajów dla rozwoju nauki w Polsce i na Ukrainie. Jednym z realizowanych projektów jest analiza porównawcza systemów szkolnictwa wyższego w tych krajach, zainicjowana przez Fundację Rektorów Polskich. 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.