facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wizyta delegacji Adżarskiej Republiki Autonomicznej

W piątek 27 marca 2015 r. o godz. 8.30 w sali 29 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś spotka się z delegacją z Adżarskiej Republiki Autonomicznej (Gruzja), która będzie gościć w naszym regionie. W skład delegacji gruzińskiej wchodzą: Nugzar Surmanidze – minister zdrowia i opieki społecznej Adżarskiej Republiki Autonomicznej, Ramaz Bolkvadze – wiceminister finansów i gospodarki, Khatuna Nakeuri – kierownik Wydziału Współpracy Międzynarodowej Rządowej Administracji Adżarskiej Republiki Autonomicznej, Sophio Lazishvili – dyrektor Agencji Turystycznej Batumi oraz Manana Gelashvili – tłumaczka.

Województwo Śląskie reprezentować będą: Kazimierz Karolczak – członek Zarządu Województwa Śląskiego, Daria Kosmala – zastępca dyrektora Gabinetu Marszałka oraz Agata Żak – główny specjalista (Gabinet Marszałka, Referat Współpracy Międzynarodowej).

Ze strony Uniwersytetu Śląskiego w spotkaniu uczestniczyć będą: prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. Mirosław Nakonieczny, dr hab. prof. UŚ Jolanta Tambor – pełnomocnik rektora ds. studentów zagranicznych, dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej, Agata Wójcik – kierownik Działu Współpracy z Zagranicą, Joanna Laskowska – kierownik Biura Rekrutacji Studentów Międzynarodowych oraz Natia Aptsiauri i Giga Gogosashvili – gruzińscy absolwenci Uniwersytetu Śląskiego.

W programie wizyty przewidziano także prezentację i zwiedzanie Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej. W spotkaniu udział wzięła mgr st. kust. dypl. Małgorzata Waga, zastępca dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego, pełnomocnik dyrektora CINiBA ds. jakości usług.

Adżarska Republika Autonomiczna (Gruzja) jest regionem partnerskim Województwa Śląskiego. Porozumienie adżarsko-śląskie zostało zawarte w 2011 roku i przewiduje współpracę w obszarze gospodarki, kultury i sztuki, turystyki, promocji oraz współpracę w zakresie ochrony zdrowia i nauk medycznych. Wizyta przedstawicieli Adżarskiej Republiki Autonomicznej to kolejny etap aktywnej współpracy obu regionów.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.