facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wielkopostny dzień skupienia dla nauczycieli akademickich

28 marca 2015 r. o godz. 16.00 w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach odbędzie się wielkopostne z nauczycielami akademickimi i młodymi naukowcami. Dzień skupienia organizowany jest z inicjatywy JE Arcybiskupa, Wielkiego Kanclerza Wydziału Teologicznego UŚ dr. Wiktora Skworca. W spotkaniu weźmie udział JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

W ramach spotkania zaplanowano m.in. konferencję, podczas której ks. dr Grzegorz Strzelczyk (sekretarz II Synodu Archidiecezji Katowickiej) wygłosi wykład pt. „Wierzę, bo to absurd? Konsekwencje największych paradoksów chrześcijańskiego Credo”.

Zaproszenie i program spotkania

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.