facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie Narodów w Katowicach

18 września 2013 r. o godz. 15.00 na deptaku przed rektoratem Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12) rozpocznie się Spotkanie Narodów, organizowane przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ. Uczestnicy dotrą na deptak barwnym korowodem z placu Sejmu Śląskiego – korowód wyruszy o godz. 14.30. Spotkanie rozpocznie się polonezem wykonanym przez uczestników na deptaku, a następnie zebrani przejdą do auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie UŚ gdzie uczestnicy zaprezentują swoje tradycje, języki oraz kulturę.

Spotkanie Narodów tradycyjnie od lat odbywa się w czasie letniej szkoły w Cieszynie, jednak w tym roku w Katowicach gości prawie stuosobowa grupa studentów adaptacyjnych kursów EILC (Erasmus) z Niemiec, Szwajcarii, Słowacji, Węgier, Włoch, Francji, Hiszpanii, Finlandii, Turcji i Tadżykistanu oraz osób, które uzyskały stypendium im. S. Banacha z Gruzji, Azerbejdżanu, Ukrainy, Białorusi i we wrześniu studiują w ramach intensywnych kursów językowo-adaptacyjnych organizowanych przez SJiKP UŚ na zlecenie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej.

Spotkanie Narodów jest imprezą mającą na celu przybliżenie wszystkim zainteresowanym różnorodność tradycji i kultur, z których wywodzą się uczestnicy kursów prowadzonych przez Szkołę. Często przybiera on postać interaktywną, studenci starają się zainteresować zebranych poprzez włączenie ich do specjalnie przygotowanych konkursów wiedzy, naukę języka i tańców czy degustację tradycyjnych potraw.

W wydarzeniu udział weźmie JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.