facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wernisaż wystawy „Siła fotografii”

W poniedziałek 11 maja 2015 r. o godz. 12.00 w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej odbędzie się wernisaż wystawy zatytułowanej „Siła fotografii”. Na ekspozycję składają się prace artystów fotografów – nauczycieli przedmiotu fotografia na Uniwersytecie Śląskim: dr. hab. Jakuba Byrczka, dr. hab. Ryszarda Czernowa, prof. zw. dr. hab. Bogdana Dziworskiego, prof. zw. dr. hab. Witolda Jacykowa, dr Agnieszki Jaworskiej, dr. Piotra Kuci, dr Małgorzaty Łuczyny, Krzysztofa Pileckiego, Jerzego Pustelnika, dr. hab. prof. UŚ Aleksandra Żakowicza.

W otwarciu wystawy wezmą udział prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek oraz prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. Mirosław Nakonieczny.

Edukacja fotograficzna na Uniwersytecie Śląskim odbywa się na Wydziale Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach oraz w Instytucie Sztuki w Cieszynie. Siłą fotografii we współczesnym świecie jest nie tylko szybka, „zamrożona w czasie” informacja, ale przede wszystkim kształtowanie postawy refleksyjnej wynikającej właśnie z owego „zamrożenia” obrazu. Fotografia bardziej niż inne media pozwala skupić się na istocie zjawisk ulotnych i na tyle powszechnych, że niemal niezauważalnych, nadając im sens metaforyczny. To również umiejętność wrażliwego widzenia światła i rozumienia jego roli w kształtowaniu doznań zmysłowych, jak również silnych emocji. Rola nauczycieli fotografii w epoce permanentnej mechanicznej rejestracji „wszystkiego” polega zdecydowanie bardziej na uświadamianiu wartości dokonywanych wyborów m.in. artystycznych wśród adeptów tego medium, niż tylko na przekazywaniu wiedzy technicznej stosunkowo łatwo obecnie dostępnej. Siłą fotografii jest też wszechstronność jej zastosowań – w dokumencie, sztuce, działalności komercyjnej czy nauce, co daje studentom możliwość nieskrępowanego rozwoju. Prace prezentowane na wystawie są różnorodne i są wyrazem wolności wyboru każdego z twórców. Każdy ma inne preferencje i doświadczenia. Jedyną wspólną cechą dla wszystkich jest fascynacja (a może coś więcej) fotografią.

Kuratorem wystawy jest prof. zw. dr hab. Witold Jacyków z Zakładu Teorii Sztuki i Fotografii Artystycznej UŚ.

Katalog wystawy dostępny jest na stronie: http://issuu.com/instytutsztuki/docs/sila-fotografii

plakat

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.