facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wernisaż wystawy pt. „Artur Starczewski – plakaty”

We wtorek 14 października 2014 r. o godz. 9.00 w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej odbędzie się wernisaż pod tytułem „Artur Starczewski – plakaty”. Wystawa upamiętniająca zmarłego przed czterema laty prof. Artura Starczewskiego, prezentuje część jego dorobku artystycznego. W wydarzeniu udział weźmie JM Rektor UŚ, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Organizatorami przedsięwzięcia są: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, Instytut Fizyki im. A. Chełkowskiego w Katowicach, Wydział Artystyczny UŚ w Cieszynie. Wstęp jest wolny.

plakat

Prof. Artur Starczewski (1935–2010) był pracownikiem Wydziału Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Współorganizował Instytut Wychowania Plastycznego, pełnił funkcje prodziekana ds. nauczania, kierownika Zakładu Wiedzy Wizualnej, Formowania Otoczenia i Grafiki. Wieloletni kierownik Katedry Projektowania Graficznego. Był senatorem Uniwersytetu Śląskiego oraz członkiem komisji senackich, członkiem wielu polskich i międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń artystycznych i naukowych, w których pełnił rozliczne funkcje.

Swoje grafiki i plakaty prezentował na ponad 150 wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Był laureatem prestiżowej Nagrody im. Tadeusza Trepkowskiego oraz licznych nagród i wyróżnień uzyskanych na polskich i międzynarodowych konkursach plakatu. Jego prace znajdują się w wielu kolekcjach w Polsce i na świecie.

Prof. Artur Starczewski to autor projektów insygniów rektorskich i dziekańskich, sztandaru i godła Uniwersytetu Śląskiego oraz wielu innych uniwersyteckich projektów użytkowych.

Za wybitne dokonania artystyczne został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”, Złotą Odznaką „Zasłużony dla Uniwersytetu Śląskiego”, Odznaką „Za Zasługi dla Województwa Bielskiego”.


Biografia prof. Artura Starczewskiego

Rozmowa prof. zw. dr. hab. Tadeusza Sławka z prof. Arturem Starczewskim

Wspomnienia współpracowników

Prof. Tadeusz Grabowski o prof. Arturze Starczewskim

Dr Giełdoń-Paszek Aleksandra o plakatach prof. Artura Starczewskiego

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.