facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Warsztaty związane z programem „Projektor – wolontariat studencki”

15 kwietnia 2011 r. od godz. 11.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 12) rozpocznie się spotkanie informacyjne połączone z warsztatem, podczas którego zostanie przedstawiony program „Projektor – wolontariat studencki”.

Celem programu jest aktywizacja środowiska akademickiego, skierowana na inicjatywy związane z wolontariatem na rzecz dzieci i młodzieży z małych miejscowości. Podczas spotkania odbędzie się warsztat pt. „Wolontariat jako wstęp do pracy zawodowej”, składający się z następujących tematów:

  • Definicja wolontariatu – jakie mamy skojarzenia ze słowem „wolontariat”, a także czym on jest w świetle „Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie”;
  • Rodzaje wolontariatu;
  • Korzyści i straty związane z działalnością wolontariacką – jakie umiejętności rozwija działalność wolontariacka, jakie pozytywne aspekty zawiera oraz co możemy przez nią tracić;
  • W jaki sposób bycie wolontariuszem może wpłynąć na przyszłą karierę zawodową?;
  • Prezentacja programu „Projektor – wolontariat studencki”.

Spotkanie poprowadzi Agnieszka Pieniążek, regionalna koordynatorka programu „Projektor – wolontariat studencki” w Katowicach. Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie www.projektor.org.pl. Zapisy przyjmowane są pod numerem telefonu 32 359 20 32 w godz. 7.30–15.30.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.