facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Warsztaty z zakresu prawa pracy

logo Biura Karier UŚ

26 kwietnia 2016 r. w godz. od 10.00 do 14.00 w Studenckiej Strefie Aktywności w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12, sala nr 133) odbędzie się szkolenie pt. „Moje prawa i obowiązki jako kandydata o pracę w świetle przepisów prawa pracy”, które poprowadzi specjalista z firmy NGA HR.

Wśród poruszanych zagadnień znajdą się:

  • obowiązki oraz prawa pracownika/kandydata,
  • rodzaje umów i wynikające z nich konsekwencje,
  • informacje na temat urlopu wypoczynkowego,
  • informacje dotyczące zakończenia stosunku pracy.

 

Zapisy na warsztaty rozpoczynają się 19 kwietnia pod numerem telefonu: 32 359 19 82.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.