facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Warsztaty z technologii Flex i AIR

25 listopada 2009 r. o godz. 16.00 w Instytucie Fizyki odbędą się warsztaty dla studentów. Wpisują się one w cykl spotkań Flex Academic Tour/Challenge 2009, które organizowane są w najważniejszych ośrodkach akademickich w kraju.

Spotkanie, poświęcone najnowszym technologiom wprowadzanym przez firmę Adobe - Adobe Flash Builder, Flex 4, AIR 1.5/2.0., poprowadzi Piotr Walczyszyn z Adobe Polska, jedyny polski Flash Platform Evangelist.

Warsztaty składać się będą z dwóch części:

  • w pierwszej uczestnicy wysłuchają wprowadzenia do wyżej wymienionych technologii;
  • w drugiej uczestniczyć będą w zajęciach praktycznych w konwencji BYOL (Bring Your Own Laptop).

Szkolenie, organizowane we współpracy z firmą Adobe Polska, zakończy się konkursem dla chętnych (studentów, doktorantów) - Flex Challenge 2009. Patronat medialny objął Software Developers Journal Polska.

Zainteresowani uczestnictwem w szkoleniu powinni dokonać rejestracji internetowej.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.