facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Warsztaty z metody werbo-tonalnej w Centrum Logopedii i Audiodeskrypcji

24 stycznia 2015 r. od godz. 8.30 do 20.00 na Wydziale Filologicznym UŚ w Centrum Logopedii i Audiodeskrypcji (Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 1, s. 013) odbędą się kolejne warsztaty z metody werbo-tonalnej (I stopień). Zajęcia poprowadzi mgr Izabela Łukasiuk, certyfikowany trener metody werbo-tonalnej.

Zakres tematyczny warsztatów:

  • założenia teoretyczne metody werbo-tonalnej,
  • zabawy fonacyjne służące wywołaniu samogłosek i spółgłosek [p, b, m, l],
  • wywołanie, utrwalanie i korekcja wymowy samogłosek i spółgłosek [p, b, m, l] w technice rytmu ciała,
  • wywołanie, utrwalenie i korekcja wymowy samogłosek i spółgłosek [p, b, m, l] w technice rytmu muzycznego.
     

Rejestracja uczestników odbywa się drogą elektroniczną (e-mail: olga.przybyla@us.edu.pl). Po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia należy do 18 stycznia 2015 r. wnieść opłatę, która obejmuje: udział w warsztatach, materiały szkoleniowe oraz uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego ukończenie warsztatów pierwszego stopnia metody werbo-tonalnej certyfikowanego przez uprawnioną do prowadzenia warsztatów trenerkę Fundacji Orange, uznawanego w programie „Dźwięki Marzeń”.

Ukończenie warsztatów uprawnia do udziału w kolejnych stopniach metody werbo-tonalnej.

Uczestnik – po wniesieniu opłaty – otrzymuje wykaz materiałów do samodzielnego opracowania, które będą przydatne w trakcie warsztatów i w dalszej pracy tą metodą.

Metodę werbo-tonalną opracował profesor Peter Guberina w latach pięćdziesiątych XX wieku w Centrum SUVAG w Zagrzebiu. Od lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku stosowana jest na całym świecie. W metodzie werbo-tonalej uwzględniane są między innymi takie elementy, jak: zabawy fonacyjne, rytm ciała i rytm muzyczny. Początkowo dzieci uczą się dużych ruchów ciała, a precyzyjne ruchy narządów artykulacyjnych stanowią część dużej motoryki i schematów rytmicznych, które pozwalają im produkować prawidłowy rytm i intonację oraz doskonalić jakość głosu. Natomiast w zabawach fonacyjnych każda samogłoska ma przyporządkowany rekwizyt, dzięki czemu tworzy się logiczne połączenie dźwięku z przedmiotem. Wykorzystując elementy metody werbo-tonalnej w terapii dzieci z zaburzonym rozwojem mowy, poprzez zabawę, można osiągnąć oczekiwane efekty terapeutyczne.

Zaproszenie

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.logopedia.us.edu.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.