facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Warsztaty z metody werbo-tonalnej

28 i 29 czerwca 2014 r. w Centrum Logopedii i Audiodeskrypcji (Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 1, s. 010) odbędą się warsztaty z metody werbo-tonalnej (I stopień). Zajęcia poprowadzi mgr Izabela Łukasiuk, certyfikowany trener metody werbo-tonalnej.

Zakres tematyczny warsztatów:

  • założenia teoretyczne metody werbo-tonalnej,
  • zabawy fonacyjne służące wywołaniu samogłosek i spółgłosek [p, b, m, l],
  • wywołanie, utrwalanie i korekcja wymowy samogłosek i spółgłosek [p, b, m, l] w technice rytmu ciała,
  • wywołanie, utrwalenie i korekcja wymowy samogłosek i spółgłosek [p, b, m, l] w technice rytmu muzycznego.
     

Rejestracja uczestników odbywa się drogą elektroniczną (logopedia@us.edu.pl). Po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia należy wnieść opłatę do 15 czerwca 2014 r. Opłata obejmuje:

  • udział w warsztatach i uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego ukończenie warsztatów pierwszego stopnia metody werbo-tonalnej certyfikowanego przez uprawnioną do prowadzenia warsztatów trenerkę Fundacji Orange, uznawanego w programie „Dźwięki Marzeń”,
  • materiały warsztatowe.
     

Ukończenie warsztatów uprawnia do udziału w kolejnych stopniach metody werbo-tonalnej.

Uczestnik – po wniesieniu opłaty – otrzymuje wykaz materiałów do samodzielnego opracowania przydatnych w trakcie warsztatów i w dalszej pracy tą metodą.

Szczegółowe informacje

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.