facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Warsztaty z języka migowego

Polonistyczne Koło Naukowe „Bakałarz” przy Katedrze Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej UŚ organizuje warsztaty z języka migowego. Kursanci poznają alfabet, liczebniki oraz najbardziej przydatne zwroty; każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

Zajęcia odbędą się 9 i 16 listopada 2010 r. w godzinach 16.30–18.00 na Wydziale Filologicznym UŚ w Katowicach (sala 303). Ćwiczenia poprowadzą tłumacze języka migowego.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.