facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Warsztaty w ramach projektu „SPIN-US Przygotowanie do powołania spółki celowej Uniwersytetu Śląskiego”

24 czerwca 2014 r. od godz. 9.30 do 11.30 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12, sala nr 159) odbędą się warsztaty upowszechniające wiedzę na temat projektowania i prowadzenia badań naukowych dla celów aplikacyjnych, a także komercjalizacji oraz transferu wiedzy i technologii.
W czasie warsztatów przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia dotyczące rozwoju kariery naukowej naszych naukowców, doktorantów i studentów realizujących lub planujących rozpoczęcie realizacji projektów badawczych. Omówione zostaną również  możliwości wsparcia ich działań ze strony pracowników administracji uczelnianej w celu sprawnego przeprowadzenia projektów i pozyskania środków finansowych na ich realizację oraz komercjalizacji wyników badań naukowych.

Spotkanie jest organizowane w ramach projektu „SPIN-US Przygotowanie do powołania spółki celowej Uniwersytetu Śląskiego”, dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Warsztaty organizowane przez Centrum ds. Badań Naukowych i Współpracy z Gospodarką Uniwersytetu Śląskiego. 

Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową: spin@us.edu.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.