facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Warsztaty UŚ TV w ramach projektu „Wyższy Poziom”

Galeria Katowicka wraz z partnerami: organizacjami i instytucjami kultury, sztuki oraz ośrodkami nauki inicjuje projekt „Wyższy Poziom”, który ma na celu rozbudzanie zainteresowań oraz zwiększanie świadomości kulturalnej, artystycznej i naukowej mieszkańców Katowic oraz miast regionu. Uniwersytet Śląski jako uczelnia otwarta na promowanie wydarzeń naukowych, kulturalnych i artystycznych podjął współpracę z Galerią Katowicką w tworzeniu nowego projektu. W ramach realizacji przedsięwzięcia „Wyższy Poziom” uczelnia proponuje cykl spotkań, wystaw, pokazów i warsztatów organizowanych przez specjalistów, pracowników i absolwentów Uniwersytetu Śląskiego. Spotkania odbywać się będą we wtorki, od jesieni program zostanie rozszerzony o nowe wydarzenia.

Druga inicjatywa Uniwersytetu Śląskiego to warsztaty z Telewizją internetową Uniwersytetu Śląskiego pt. „Poczuj się jak prezenter telewizyjny”, które odbędą się 14 lipca 2015 roku w godzinach od 11.00 do 14.00 na terenie Galerii Katowickiej. Zajęcia mają na celu naukę technik dziennikarskich oraz zapoznanie z tajnikami pracy dziennikarza. Na uczestników czeka wiele atrakcji związanych ze światem mediów. W programie przewidziano: relacjonowanie najciekawszych wydarzeń ze świata, łamańce językowe i ciekawostki związane z pracą dziennikarza.

Komiks przedstawiający konferencję prasową

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.