facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Warsztaty szkoleniowe z zakresu finansowania nauki i ochrony własności intelektualnej

Krajowa Reprezentacja Doktorantów i Uniwersytet Śląski w Katowicach we współpracy z Narodowym Centrum Nauki, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacją na Rzecz Nauki Polskiej oraz Urzędem Patentowym RP organizują warsztaty szkoleniowe z zakresu finansowania nauki i ochrony własności intelektualnej. Zajęcia odbędą się 8 listopada 2013 r. w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (Wydział Prawa i Administracji, ul. Bankowa 11B, aula nr 6). W uroczystym otwarciu udział weźmie prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek.

Celem szkoleń jest przedstawienie doktorantom:

  • podstawy prawnej zasad ubiegania się o grant, stypendia doktorskie i staże krajowe;
  • praktycznych wskazówek pomocnych podczas przygotowywania wniosków o finansowanie projektów badawczych, stypendiów doktorskich i staży podoktorskich;
  • instrukcji przygotowania wniosku w konkursach w systemie osf;
  • najczęściej popełnianych błędów przez wnioskodawców oraz przez osoby realizujące projekty badawcze;
  • zagadnień z zakresu ochrony własności intelektualnej.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach proszone są o dokonanie rejestracji poprzez stronę internetową: www.krd.org.pl od 21 do 31 października 2013 r. Liczba miejsc jest ograniczona.

Program szkolenia

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.