facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Warsztaty radzenia sobie ze stresem

11 października 2014 r. od godz. 9.00 do 15.00 w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości (Katowice, ul. Bankowa 14, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ, sala 415) odbędą się bezpłatne warsztaty radzenia sobie ze stresem. Celem spotkania będzie kształtowanie umiejętnych strategii radzenia sobie w stresujących sytuacjach.

Warunkiem udziału jest przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: promocja.wiecjestem@us.edu.pl. Warsztaty poprowadzi psycholog mgr Bartłomiej Kochanowski.

Wydarzenie, skierowane do studentów i absolwentów, odbędzie się w ramach kampanii „Co nas spina?” organizowanej przez Uniwersytet Śląski w Katowicach i Stowarzyszenie na rzecz wspomagania osób z niepełnosprawnością i ich otoczenia „Razem”.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: www.wiecjestem.us.edu.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.