facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Warsztaty radzenia sobie ze stresem

22 listopada 2013 r. od godz. 16.30 do 21.00 w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości (Katowice, ul. Bankowa 14, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ, sala 415) odbędą się bezpłatne warsztaty radzenia sobie ze stresem. Celem spotkania będzie kształtowanie umiejętnych strategii radzenia sobie w stresujących sytuacjach.

Warunkiem udziału jest przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: promocja.wiecjestem@us.edu.pl.

Wydarzenie skierowane jest do studentów i odbędzie się w ramach kampanii „Co nas spina?”, organizowanej przez Śląską Kawiarnię Naukową oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: www.wiecjestem.us.edu.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.