facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Warsztaty radzenia sobie ze stresem

15 listopada 2013 r. od godz. 16.00 do 20.00 w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości (Katowice, ul. Bankowa 14, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ, sala 415) odbędą się bezpłatne warsztaty radzenia sobie ze stresem. Celem spotkania będzie kształtowanie umiejętnych strategii radzenia sobie w stresujących sytuacjach.

Warunkiem udziału jest przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: promocja.wiecjestem@us.edu.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.