facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Warsztaty pt. „Substancje trujące w świecie roślin i zwierząt”

26 maja 2012 r. o godz. 10.00 na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego odbędą się warsztaty na temat obecności i działania substancji trujących w otoczeniu.

W programie wydarzenia przewidziano prezentację toksycznych roślin i zwierząt, a także omówienie właściwości występujących w nich substancji. Uczestnicy będą mieli okazję dowiedzieć się również o historycznej i współczesnej roli trucizn w życiu człowieka. Zajęcia pozwolą poszerzyć nie tylko wiedzę o otaczającym świecie, lecz również poznać sposoby niesienia pierwszej pomocy osobom zatrutym.

Na warsztaty obowiązują zapisy do 24 maja 2012 r. poprzez stronę internetową: www.eksperymentatorzy.org oraz wniesienie opłaty w wysokości 15 zł za osobę. W przypadku dużej liczby chętnych, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Organizatorem wydarzenia jest Niezależna Grupa Popularyzatorów Nauki „Eksperymentatorzy”.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.