facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Warsztaty pt. „Poza schematem, czyli jak twórczo rozwiązywać problemy”

8 maja 2015 roku od godz. 10.00 do 15.00 w sali 133 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędą się warsztaty pt. „Poza schematem, czyli jak twórczo rozwiązywać problemy”, które poprowadzi mgr Agnieszka Dunaj – wieloletni trener, doradca kariery, kierownik Biura Karier UŚ. Podczas szkolenia omówione zostaną między innymi metody pobudzania kreatywności oraz najbardziej skuteczne techniki twórczego rozwiązywania problemów.

Zgłoszenia udziału przyjmowane są telefonicznie pod numerem 32 359 20 32 do 30 kwietnia. Liczba miejsc jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorem warsztatów jest Biuro Karier UŚ.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.