facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Warsztaty pt. „Partnerstwo Publiczno-Prywatne jako forma realizacji zadań publicznych…”

Uniwersytet Śląski oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego UŚ organizują warsztaty pt. „Partnerstwo Publiczno-Prywatne jako forma realizacji zadań publicznych. Stan obecny i kierunki rozwoju”. Warsztaty odbędą się 16 września 2015 r. o godz. 10.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego. Ich celem jest stworzenie platformy umożliwiającej przeprowadzenie dogłębnej i wszechstronnej analizy zagadnień prawnych i ekonomicznych związanych z partnerstwem publiczno-prywatnym oraz wskazywanie pożądanych kierunków jego realizacji w szkolnictwie wyższym.

Spotkanie poprowadzi dr hab. Michał Kania, adiunkt z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, pełnomocnik rektora ds. współpracy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Warsztaty adresowane są w szczególności do kanclerzy uczelni.

Program spotkania obejmuje przedstawienie idei partnerstwa publiczno-prywatnego, prezentację przykładowych projektów partnerstwa publiczno-prywatnego w praktyce: USA, Wielkiej Brytanii, Francji oraz Polski, omówienie regulacji prawnych zawartych w soft law oraz dyrektywach Unii Europejskiej i prawie krajowym, przedstawienie możliwych wariantów współpracy opartej o partnerstwo publiczno-prywatne oraz warsztaty dotyczące praktyki przygotowywania projektów PPP.

Program 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.