facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Warsztaty pt. „Integracja, motywacja, przywództwo!”

snn

23 września 2011 r., w ramach Śląskiej Nocy Naukowców, odbędą się warsztaty pt. „Integracja, motywacja, przywództwo!”. Zajęcia będą miały formę interaktywną i będą przeplatane energizerami, czyli przerwami energetyzującymi. Ćwiczenia psychologiczne połączone z zabawą mają na celu: ukazanie młodym ludziom sensu tworzenia relacji w grupie, przygotowanie ich do pracy w zespole pracowniczym, wskazanie sposobów umiejętnego i emocjonalnie inteligentnego zarządzania grupą, promowanie aktywności w środowiskach lokalnych oraz wyłanianie liderów takich środowisk.

Zajęcia, które poprowadzą mgr Agnieszka Skorupa i mgr Michał Brol, odbędą się w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie UŚ w dwóch turach: o godz. 10.30 i 15.30. 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.nocnaukowcow.com.pl.
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.