facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Warsztaty pt. „Agile”

Logo Biura Karier UŚ

W czwartek 30 marca 2017 roku w godz. od 12.00 do 15.30 w budynku Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego (Sosnowiec, ul. Będzińska 39, s. B-5) odbywać się będą warsztaty pt. „Agile”. Spotkanie kierowane jest do studentów i absolwentów informatyki, którzy chcą pogłębić wiedzę nt. metodyki zarządzania projektami Scrum zgodnej z manifestem Agile.

Podczas spotkania poruszone zostaną następujące zagadnienia:

  • definicja i zastosowanie manifestu Agile,
  • Scrum i empiryzm,
  • wartości Scrum,
  • role w metodyce Scrum,
  • ceremonie Scrum.
     

Organizatorem szkolenia jest Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego oraz ING Bank Śląski świadczący usługi bankowe dla klientów indywidualnych oraz firm i instytucji. Zgłoszenia udziału należy dokonać telefonicznie pod numerem: 32 359 19 82. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.bk.us.edu.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.