facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Warsztaty pn. „Konstytucja dla biznesu vs. kierowanie firmą”

Logo AIP Śląsk

We wtorek 19 czerwca 2018 roku od godz. 17.00 do 20.00 w biurze Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości przy Uniwersytecie Śląskim (Katowice, ul. Bankowa 14, s. 415) odbędą się warsztaty pn. „Konstytucja dla biznesu vs. kierowanie firmą” adresowane do przedsiębiorców zainteresowanych tematami związanymi z prowadzeniem firmy. Podczas szkolenia poruszone zostaną kwestie związane z problemami początkujących przedsiębiorców, najkorzystniejszymi źródłami finansowania oraz zmianami wynikającymi z wprowadzenia konstytucji dla biznesu.

W programie spotkania zaplanowano również indywidualne konsultacje z trenerem biznesu, który oferować będzie pomoc m.in. w wypełnieniu wniosku rejestracji firmy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG).

Warsztaty poprowadzi Marcin Gwizdek z Fundacji Tax Care Inicjatywa Wspierania Przedsiębiorczości – organizacji popularyzującej ideę samozatrudnienia oraz zajmującej się podejmowaniem działań adresowanych zarówno do początkujących, jak i doświadczonych przedsiębiorców.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: www.firma-vs-konstytucjadlabiznesu.evenea.pl.

Plakat reklamujący wydarzenie

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.