facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Warsztaty pisania wniosku projektowego w ramach 7. Programu Ramowego

10 czerwca 2011 r. o godz. 10.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (sala 29) odbędzie się spotkanie informacyjne poświęcone tematyce największego programu Unii Europejskiej w zakresie finansowania międzynarodowej współpracy badawczej.

Spotkanie pt. „Warsztaty pisania wniosku projektowego w ramach 7. Programu Ramowego” skierowane jest do pracowników zainteresowanych możliwościami finansowania badań naukowych w ramach podprogramu Współpraca 7. Programu Ramowego.

Organizatorami wydarzenia są: Dział Projektów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o przesłanie karty zgłoszeniowej do 7 czerwca 2011 r. na adres e-mail: ewelina.doluk@us.edu.pl.

Karta zgłoszeniowa

Harmonogram spotkania

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.