facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Warsztaty nt. zrównoważonego rozwoju miast i metropolii

28 listopada 2012 r. o godz. 9.30 na Wydziale Nauk Społecznych UŚ odbędą się warsztaty dotyczące zrównoważonego rozwoju miast i metropolii, przygotowane w oparciu o publikację „Zrównoważony rozwój metropolii Silesia”. Organizatorami spotkania są Fundacja Przestrzenie Dialogu oraz Fundacja im. Friedricha Eberta. Partnerem został Zielony Instytut oraz studenckie Koło Naukowe Politologów Uniwersytetu Śląskiego.

Zgłoszenia udziału w warsztatach przyjmowane są drogą elektroniczną – adres e-mail: biuro@przestrzeniedialogu.org – do 27 listopada 2012 r. 
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.