facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda realizacji zadań uczelni w sektorze infrastrukturalnym

19 września 2014 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbędą się warsztaty na temat partnerstwa publiczno-prywatnego jako metody realizacji zadań uczelni w sektorze infrastrukturalnym. W uroczystym otwarciu spotkania udział weźmie JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Celem warsztatów jest stworzenie platformy umożliwiającej przeprowadzenie dogłębnej i wszechstronnej analizy zagadnień prawnych i ekonomicznych związanych z partnerstwem publiczno-prawnym oraz wskazanie pożądanych kierunków jego realizacji w szkolnictwie wyższym.

Zajęcia poprowadzą eksperci: dr Agnieszka Gajewska z InfraLinx Capital oraz dr hab. Michał Kania z Uniwersytetu Ślaskiego.

Organizatorem wydarzenia jest Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Przy KRASP powstała Komisja ds. Wspierania Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, której celem jest stworzenie platformy umożliwiającej przeprowadzenie analizy zagadnień związanych z partnerstwem publiczno-prywatnym, wskazywanie pożądanych kierunków zmian legislacyjnych, analizę polskiego ustawodawstwa pod kątem jego zgodności z prawem Unii Europejskiej oraz upowszechnianie wiedzy na temat instytucji partnerstwa również poprzez działalność szkoleniową.

Swoje cele Komisja realizuje poprzez cykliczne seminaria naukowe, działalność naukowo-badawczą jej członków, działalność wydawniczą oraz ekspercką.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.