facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Warsztaty na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UŚ

9 i 10 maja 2013 r. na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się konferencja naukowa doktorantów i młodych naukowców pt. „Złożone konteksty rozwoju...”. Sesji będą towarzyszyć warsztaty przeznaczone dla studentów, które poprowadzą członkowie Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Doktorantów Pedagogiki i Psychologii UŚ. Liczba miejsc jest ograniczona. Chęć udziału w warsztatach należy zgłaszać pod adresem mailowym: doktoranci.pips@o2.pl do 28 kwietnia 2013 r.


Wśród proponowanych warsztatów znajdą się:

  • 9 maja w godz. 8.00–9.30 – „Psycholog i pedagog – jak budować, a nie burzyć. O porozumieniu i współpracy dla dobra małego klienta” – prowadzenie mgr Agnieszka Wloka. Uczestnicy warsztatu wezmą udział w analizie przypadków dzieci i młodzieży oraz prześledzeniu podejścia do pracy nad tym przypadkiem ze strony psychologa oraz pedagoga. Zastanowią się co łączy i dzieli obie te dyscypliny oraz przećwiczą metody pracy terapeutycznej, które obie te dyscypliny aprobują.
  • 9 maja w godz. 8.00–9.30 – „Ja vs świat – czyli o artystycznym sposobie uświadomienia sobie własnej wartości” – prowadzenie mgr Iwona Cierkosz. Warsztaty dotyczyć będą poczucia własnej wartości, traktowanego jako czynnik warunkujący samorozwój. Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję do udziału w procesie artystycznego uświadomienia sobie własnej wartości. Na spotkanie konieczne jest przyniesienie białej koszulki, która zostanie użyta jako materiał do pracy twórczej.
  • 9 maja w godz. 8.00–9.30 – „Gry w psychologii, psychologia w grach? Gamifikacja w psychologii” – prowadzenie mgr Elżbieta Sanecka. Warsztat dotyczyć będzie wykorzystania procesów i elementów znanych ze świata gier komputerowych w różnych obszarach psychologii w celu zwiększenia zaangażowania ludzi. Uczestnicy zostaną wprowadzeni w tematykę gamifikacji, ze szczególnym uwzględnieniem potencjalnych korzyści i zagrożeń związanych z jej zastosowaniem. Zaprezentowane zostaną przykłady wykorzystania tej techniki w edukacji i marketingu. W trakcie spotkania zostanie podjęta próba odpowiedzi na pytanie o użyteczność gamifikacji w poszczególnych subdyscyplinach psychologii.
  • 9 maja w godz. 8.00–9.30 – „Pomoc ofiarom przestępstw – prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – prowadzenie mgr Danuta Jurczyk. Uczestnicy warsztatów zapoznają się z procedurą pomocy osobom, które zostały dotknięte przemocą w rodzinie, w oparciu o aktualne akty prawne. W ramach warsztatów będą prowadzone zajęcia praktyczne, polegające na wykształceniu umiejętności oceny zjawiska przemocy i zawiadamianiu stosownych organów.
  • 9 maja w godz. 8.00–9.30 – „Autoportret jako metoda samopoznania” – prowadzenie mgr Magdalena Hyla. Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się z arteterapeutyczną metodą autoportretu, wspierającą rozwój osobisty przez samopoznanie. Będą mieli również okazję do wykonania swojego autoportretu i doświadczenia pracy z własnym autoportretem.
  • 9 maja w godz. 10.00–11.30 – „Dziecięce »masażyki« w najwcześniejszym okresie życia dziecka” – prowadzenie mgr Patrycja Wdowiak. Warsztaty mają na celu przybliżenie wiedzy z zakresu rozwoju języka dziecka wraz z zabawami stymulującymi w poszczególnych etapach życia. Uczestnicy wezmą aktywny udział w zabawach wspomagających rozwój dziecka. Będą również mieli okazję do wykonania relaksacyjnych „masażyków”, które przeprowadza się w oparciu o dziecięce wierszyki.
  • 9 maja w godz. 12.00–13.30 – „Badania psychologiczne w pracowni psychotechnicznej” – prowadzenie mgr Sandra Orlińska. Podczas warsztatu studenci będą mieli możliwość zapoznania się z zasadami przeprowadzania badań psychologicznych kierowców, jak również instruktorów nauki jazdy, egzaminatorów, osób po przekroczeniu punktów karnych, osób, którym zatrzymano prawo jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu, sprawców wypadków drogowych; operatorów wózków widłowych i in. Warsztaty zostaną przeprowadzone w sposób praktyczny – studenci zostaną poproszeni o wypełnienie testów psychologicznych, a następnie podejdą do urządzeń, jakimi posługuje się psycholog w trakcie przeprowadzania badań. Każdy z uczestników będzie miał możliwość poczuć się jak osoba badana i sprawdzić swoje funkcje ruchowe (aparat krzyżowy), funkcje widzenia obuocznego (stereometr), ocenę prędkości (wirometr) oraz czas reakcji prostej i złożonej (miernik czasu reakcji).
  • 9 maja w godz. 12.00–13.30 – „Klucz do kariery – jak zaplanować swój sukces?” – prowadzenie Agnieszka Niewiara. Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się ze specyfiką rozwoju kariery zawodowej. W ramach warsztatów będą prowadzone zajęcia praktyczne, polegające na określeniu indywidualnych predyspozycji osobowościowych i umiejętności społecznych. Uczestnicy dowiedzą się również: jak powinny wyglądać prawidłowo napisane dokumenty aplikacyjne (CV i list motywacyjny), jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, wywrzeć pozytywne wrażenie na rozmówcy, poradzić sobie z trudnymi pytaniami, a także jak uniknąć najczęstszych błędów w trakcie spotkania kwalifikacyjnego. Uczestnicy warsztatów będą mieli szansę na zdobycie praktycznych umiejętności związanych z osiągnięciem sukcesu zawodowego.
     

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.