facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Warsztaty na temat tworzenia regulaminów zarządzania własnością intelektualną w szkołach wyższych

W czwartek 13 listopada 2014 r. w siedzibie Urzędu Patentowego RP w Warszawie odbędą się warsztaty na temat tworzenia regulaminów zarządzania własnością intelektualną w szkołach wyższych. W realizację tego przedsięwzięcia włączyły się Światowa Organizacja Własności Intelektualnej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Spotkanie będzie okazją do omówienia takich kwestii, jak: zarządzanie własnością intelektualną w szkołach wyższych i dobre praktyki w tym zakresie oraz nowy model zarządzania i komercjalizacji własności intelektualnej w szkołach wyższych w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Ostatnia nowelizacja przepisów tej ustawy nakłada na uczelnie obowiązek zmiany wewnętrznych regulacji w zakresie zarządzania i komercjalizacji dóbr niematerialnych. Kwestie te zostaną zaprezentowane i poddane do dyskusji podczas kolejnych wystąpień. Wypracowane wnioski zostaną uwzględnione w planowanej publikacji Urzędu Patentowego – poradniku na temat tworzenia regulaminów zarządzania własnością intelektualną.

W warszatach udział wezmą między innymi przedstawiciele Urzędu Patentowego RP – dr Alicja Adamczak, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – podsekretarz stanu prof. Jacek Guliński, Fundacji Rektorów Polskich – prof. Jerzy Woźnicki oraz Światowej Organizacji Własności Intelektualnej – Ryszard Frelek. Ze strony Uniwersytetu Śląskiego uczestnikiem spotkania będzie prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.