facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Warsztaty komercjalizacyjne na WBiOŚ

Biuro Współpracy z Gospodarką UŚ, Biuro Rzeczników Patentowych i spółka celowa Uniwersytetu Śląskiego SPIN-US sp. z o.o. organizują warsztaty komercjalizacyjne, które odbędą się 28 kwietnia 2015 r. w godz. 10.00–13.00 na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŚ (Katowice, ul. Bankowa 9, sala 121). W zajęciach mogą uczestniczyć osoby planujące komercjalizację swoich pomysłów naukowych i wyników prac badawczych. Warsztaty skierowane są m.in. do pracowników naukowych, doktorantów i studentów WBiOŚ, ale również wszystkich zainteresowanych osób.

Zgłoszenia udziału zawierające imię i nazwisko uczestnika oraz reprezentowane stanowisko (pracownik, doktorant, student) włącznie z nazwą reprezentowanej katedry lub kierunku studiów należy zgłaszać do 24 kwietnia drogą elektroniczną na adres e-mail: d.zakrzewski@us.edu.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.