facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Warsztaty interdyscyplinarne „Sztuka – między teorią a praktyką”

Od 25 do 27 marca 2014 r. na Wydziale Artystycznym UŚ (Instytut Sztuki w Cieszynie) będą się odbywać warsztaty z udziałem studentów historii sztuki z Wydziału Nauk Społecznych oraz kulturoznawstwa z Wydziału Filologicznego. Zadaniem uczestników będzie pisanie esejów i tekstów dotyczących twórczości artystycznej studentów Instytutu Sztuki. W ramach warsztatów zaplanowano spotkania, rozmowy i wywiady. Na zakończenie projektu zostanie wydana publikacja z powstałymi tekstami i reprodukcjami prac artystycznych. Koordynatorem warsztatów jest Agata Stronciwilk z Wydziału Filologicznego UŚ w Katowicach.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.