facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Warsztaty informacyjno-promocyjne nt. oferty wsparcia przedsiębiorstw technologii KET

6 grudnia 2012 r. o godz. 9.45 w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie odbędą się warsztaty informacyjno-promocyjne na temat oferty wsparcia przedsiębiorstw technologii KET. Spotkanie będzie poświęcone nanotechnologii, współpracy z innowacyjnymi firmami, przygotowaniem wspólnych projektów ministerialnych i regionalnych.

Warsztaty organizowane są w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie systemu wsparcia przedsiębiorstw kluczowych technologii wspomagających w zakresie zarządzania wiedzą” realizowanego przez Polską Izbę Gospodarczą Zaawansowanych Technologii przy wsparciu finansowym Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Program spotkania
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.