facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Warsztaty „How to get the ERC grant?”

11 grudnia 2014 r. w godz. 9.00–17.00 w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie odbędą się warsztaty „How to get the ERC grant?”, poświęcone przygotowaniu wniosków o granty ERC. W wydarzeniu udział weźmie prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Spotkanie skierowane jest przede wszystkim do naukowców zainteresowanych złożeniem wniosku o ERC Starting Grant i ERC Consolidator Grant w 2015 r., a także decydentów i twórców strategii uczelni i instytutów naukowych, mających wpływ na działania administracji.

Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z najlepszymi praktykami instytucji z Wielkiej Brytanii i Polski w zakresie wspierania naukowców aplikujących o granty ERC, uzyskają praktyczne wskazówki dotyczące przygotowania wniosku aplikacyjnego, omówią także przyczyny niewielkiego zainteresowania polskich naukowców grantami ERC. Warsztaty będą również okazją do przedstawienia projektów ERC realizowanych w Polsce.

Wydarzenie organizowane jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego we współpracy z Ambasadą Brytyjską w Warszawie i Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych Unii Europejskiej.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.