facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Warsztaty dotyczące „Strategii rozwoju Polski Południowej…”

20 kwietnia 2012 r. w Opactwie Benedyktynów w Tyńcu odbędą się warsztaty poświęcone kwestii wykorzystania potencjałów drzemiących w obszarach metropolitalnych Śląska i Małopolski na rzecz stworzenia pod względem gospodarczym, naukowym i kulturowym Europolu Śląsko-Małopolskiego. Ponadto, spotkanie będzie okazją do debaty i poznania opinii na temat rozwoju i wykorzystania kapitału ludzkiego Polski Południowej.

Wydarzenie stanowi element cyklu spotkań mających na celu opracowanie „Strategii dla rozwoju Polski Południowej w obszarze województwa małopolskiego i śląskiego”.

Podczas warsztatów referaty wygłoszą m.in.: marszałek województwa małopolskiego Marek Sowa – „Partnerstwo strategiczne dla rozwoju Polski Południowej – potencjał i instytucje”, marszałek województwa śląskiego Adam Matusiewicz – „Przesłanki współpracy, przebieg dotychczasowych prac”, prof. Jacek Szlachta – „Korzyści ze współpracy makroregionalnej – perspektywa europejska i krajowa”, Jacek Woźniak – „Zasoby rozwojowe Polski Południowej – metropolie i kapitał ludzki”, dr Sławomir Kopeć – „Forum Nowej Gospodarki – wspieranie inteligentnej specjalizacji Polski Południowej”.

Ze strony Uniwersytetu Śląskiego w warsztatach udział weźmie prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.