facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Warsztaty audiodeskrypcji dzieł filmowych

Audiodeskrypcja to słowne opisy i komentarze, które umożliwią przystosowanie filmów i programów telewizyjnych do potrzeb osób niewidomych i niedowidzących. Dzięki niej osoby z dysfunkcjami wzroku mają coraz szerszy dostęp do różnych wydarzeń kulturalnych. W ramach Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „Teraz My!” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach wraz ze Studenckim Kołem Naukowym Filmoznawców „Kinotok” z Uniwersytetu Śląskiego organizują trzydniowe warsztaty audiodeskrypcji dzieł filmowych. 

Szkolenie, które jest bezpłatne adresowane jest do studentów, doktorantów i absolwentów Uniwersytetu Śląskiego, w tym także do osób niepełnosprawnych. Kurs będzie się odbywać od 26 do 28 września 2012 r. na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii (Katowice, ul. Bankowa 14), w sali 415. Zajęcia poprowadzą trenerzy Fundacji Audiodeskrypcja z Białegostoku – Barbara Szymańska i Tomasz Strzymiński.

Rejestracja odbywa się drogą elektroniczną, wypełniony formularz zgłoszeniowy należy odesłać na adres e-mail: warsztaty_audiodeskrypcji@o2.pl do 20 września. Uczestnicy warsztatów powinni mieć do dyspozycji laptopy, organizator nie zapewnia sprzętu komputerowego.

Regulamin szkoleń

Formularz zgłoszeniowy

Szczegółowe informacje

plakat

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.