facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Warsztat „Odkrywanie potencjału osobistego”

30 czerwca 2011 r. w godz. 9.00–15.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w Rektoracie UŚ odbędzie się warsztat pt. „Odkrywanie potencjału osobistego”. Poprowadzi go Magdalena Chowaniec – psycholog, trener umiejętności psychospołecznych oraz specjalista w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.

Podczas warsztatu uczestnicy będą mogli dowiedzieć się jak odnaleźć swój osobisty potencjał i zbudować na jego podstawie mocne fundamenty, wspierające realizowanie wyznaczonych planów. Szkolenie będzie okazją do zdobycia umiejętności określania swoich mocnych stron, co stanowi podstawę myślenia o sobie jako osobie pewnej siebie, wierzącej we własne możliwości i pozytywnie nastawionej na efekty podejmowanych przez siebie działań.

Organizatorem spotkania jest Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego.
 

     
 

     

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.