facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wampiriada 2015

21 października 2015 r. odbędzie się kolejna edycja Wampiriady – akcji honorowego oddawania krwi organizowanej przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach. O godzinie 9.00 uczestnicy wydarzenia spotkają się przed rektoratem Uniwersytetu Śląskiego, gdzie przywita ich prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy  z otoczeniem i promocji dr hab. Mirosław Nakonieczny.

Krew będzie można oddawać w ambulansie przed Galerią Katowicką od godz. 10.00 do 17.00.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.