facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wampiriada 2014

20 października 2014 r. odbędzie się kolejna akcja honorowego oddawania krwi − XVII Wampiriada, organizowana przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach. O godzinie 9.00 uczestnicy wydarzenia spotkają się przed rektoratem Uniwersytetu Śląskiego, gdzie przywita ich JM Rektor UŚ, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Krew będzie można oddawać w ambulansie przed Galerią Katowicką od godz. 10.00 do 17.00.

Jak co roku, pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w przebraniach wampirów będą zachęcać studentów oraz mieszkańców Katowic do pomocy innym poprzez krwiodawstwo. W obchodach weźmie również udział Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach. W specjalnym namiocie pracownicy biblioteki będą promować czytelnictwo. Ponadto dla dawców krwi będą czekać niespodzianki oraz atrakcje.

Szczegóły dotyczące akcji dostępne są na stronie: www.rckik-katowice.pl/85,more,635_.html.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.