facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

„Wampiriada 2012”

29 października 2012 r. odbędzie się kolejna akcja honorowego oddawania krwi pod hasłem „Wampiriada 2012”. O godzinie 9.00 uczestnicy wydarzenia spotkają się przed rektoratem Uniwersytetu Śląskiego, gdzie przywita ich JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś. Następnie odbędzie się uroczysty przemarsz na parking przed hotelem „Katowice”, gdzie ambulanse do poboru krwi będą oczekiwały na krwiodawców w godzinach od 10.00 do 17.00.

„Wampiriada” to największa w Polsce kampania honorowego krwiodawstwa organizowana w środowisku akademickim. Akcję organizuje Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.