facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Absolwentów UŚ

Logo Stowarzyszenia Absolwentów UŚ W czwartek  31 marca 2016 r. o godz. 16.00 w siedzibie Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Opolska 15, budynek Regionalnej Izby Gospodarczej) odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia. W porządku obrad przewidziano między innymi: powołanie komisji skrutacyjnej, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności merytorycznej Stowarzyszenia za rok 2015, przyjęcie sprawozdania finansowego, omówienie i przyjęcie planu pracy na rok 2016, propozycje zmian w statucie, przeprowadzenie głosowania oraz przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Stowarzyszenia. 

W posiedzeniu udział weźmie prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką, rektor elekt prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk. 

W trakcie obrad otworzone zostanie stanowisko kasowe oraz stanowisko z deklaracjami członkowskimi, przy którym będzie możliwość uregulowania składki członkowskiej oraz zapisania się do Stowarzyszenia.

Szczegółowy program posiedzenia dostępny jest na stronie Stowarzyszenia:  www.absolwenci.us.edu.pl.​

Plakat promujący stowarzyszenie absolwentów UŚ

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.