facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Inicjatywa odtworzenia reliefu Godła Polskiego

22 maja 2009 o godzinie 15.00 w auli im. Kazimierza Lepszego odbyło się walne zgromadzenie przedstawicieli śląskiej nauki i architektury - inicjatorów odtworzenia reliefu Godła Polskiego, zdobiącego niegdyś jeden z gmachów przy placu Sejmu Śląskiego w Katowicach. Zniszczona płaskorzeźba piastowskiego orła powróci na fasadę Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego.

Ponad czterometrowy relief dłuta Stanisława Szukalskiego wykuty został w drugiej połowie lat 30. ubiegłego stulecia i zdobił gmach tak zwanych Urzędów Niezespolonych (dziś Wydział Filologiczny UŚ). Jako niezwykle ważny symbol polskości w wielokulturowej stolicy regionu został zniszczony przez hitlerowców po ich wkroczeniu do Katowic. Świadomość potrzeby rekonstrukcji dzieła w jego pierwotnej formie wsparta została remontem elewacji budynku Wydziału Filologicznego.

Entuzjaści pomysłu zawiązali grupę inicjatywną, do której należą: katowicki architekt Henryk Buszko, prof. Ewa Chojecka historyk sztuki z UŚ, dr hab. Irma Kozina historyk sztuki z UŚ, prof. Elżbieta Szponar-Regulska historyk architektury z Politechniki Śląskiej, Ireneusz Jaszczyk, prezes Drogowej Trasy Średnicowej oraz rektor Uniwersytetu Śląskiego w latach 2002-2008 prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek. Inicjatorami powołania Komitetu są: prof. zw. dr hab.Wiesław Banyś, prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek, inż. arch. Henryk Buszko. Przynależność do Komitetu wiąże się z wykupieniem honorowej cegiełki, a chęć członkostwa należy zgłaszać na ręce Henryka Buszko.

Patronat nad przedsięwzięciem objęli: Wicemarszałek Senatu RP Krystyna Bochenek, JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.