facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Walne zebranie członków PKZP

Zarząd PKZP Uniwersytetu Śląskiego zaprasza 28 października 2009 r. o godz. 14.30 na Walne Zebranie Członków PKZP w sali im. A. Pawlikowskiego w Instytucie Fizyki. W razie braku kworum (połowy liczby członków PKZP) zostanie wyznaczony II-gi termin (30 minut później) ok. godz. 15.00. Podjęte uchwały będą prawomocne bez względu na liczbę obecnych.

Porządek zebrania:

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.