facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wakacyjne zajęcia z języka bułgarskiego

7 lipca 2015 roku w godz. od 16.30 do 18.00 odbędzie się spotkanie poświęcone Bułgarii i językowi bułgarskiemu. Zajęcia zawierające elementy językowe, realioznawcze i kulturowe poprowadzą studentki z Uniwersytetu św. Cyryla i Metodego w Wielkim Tyrnowie, które odbywają staż w Szkole Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Spotkania organizowane przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ, Katedrę Międzynarodowych Studiów Polskich oraz oficjalny fanpage UŚ „Świat na wyrywki” mają charakter otwarty i przeprowadzone zostaną równolegle w trzech miejscach w Katowicach: w Szkole Języka i Kultury Polskiej UŚ (pl. Sejmu Śląskiego 1, sala 11), w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (ul. Bankowa 11a) oraz w Galerii Miasta Ogrodów (ul. Stanisława 4). Chęć udziału w spotkaniu należy zgłaszać drogą elektroniczną pod adresem e-mail: tydzienkultur@gmail.com. Jest to niepowtarzalna okazja, by w okresie wakacyjnym poznać język, kulturę, tradycje i zwyczaje bułgarskie, posmakować odmiennej kuchni i porozmawiać z mieszkankami Bułgarii.

Plakat promujący Dzień języka bułgarskiego. Na plakacie znajduje się program wydarzenia

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.