facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wakacyjne szkolenie pt. „Wywieranie wpływu”

Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego organizuje szkolenie na temat wywierania wpływu. Kurs rozpocznie się 16 lipca 2014 r. o godz. 9.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12, sala 159). Poprowadzi go Agnieszka Michalska, kierownik personalny w firmie Tesco.

Uczestnicy uzyskają informacje na temat wywierania wpływu i dowiedzą się:

  • jaka jest zależność miedzy rodzajem relacji a wywieranym wpływem,
  • jak w Tesco rozumiane jest wywieranie wpływu,
  • jak budować strategię wywierania wpływu,
  • jak używać narzędzi wspierających pozyskanie zaangażowania innych.
     

Zgłoszenia udziału przyjmowane są telefonicznie pod numerem 32 359 20 32 lub osobiście w Biurze Karier UŚ. Liczba miejsc jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Każdy uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem udziału w szkoleniach w Biurze Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Udział w kursie jest jednoznaczny z jego akceptacją.

Szkolenie organizowane jest w ramach Akademii Rozwoju Kariery.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.