facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

W obiektywie mikroskopu elektronowego

W ramach Śląskiej Nocy Naukowców, 23 września 2011 r. na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŚ (ul. Jagiellońska 28, Katowice) odbędzie się wykład pt. „Świat przyrody w obiektywie mikroskopu elektronowego”. Poprowadzi go dr Jagna Karcz, specjalista w zakresie anatomii i cytologii roślin, skaningowej mikroskopii elektronowej.

Uczestnicy prelekcji będą mieli możliwość obserwacji świata przyrody w mikroskali. Podejmą próbę odpowiedzi na pytanie, czy pyłki nasion, skórkę liścia, owady i inne organizmy biologiczne można dokładnie zobaczyć w mikroskopie elektronowym. W trakcie zajęć będzie można samodzielnie wykonać preparaty interesujących obiektów i analizować je w mikroskopie skaningowym.

Interaktywny wykład rozpocznie się w sali B-17 o godz. 16.00, natomiast warsztaty odbędą się w Laboratorium Mikroskopii Elektronowej Skaningowej o godz. 17.30.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.